• Bạn bè
    Bạn chưa có bạn bè nào trên mytime.vn
    • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu [ +1 Kết bạn ]
    • Địa chỉ:Đội Truyền tải điện - Tổ 7 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Bắc Kạn
    • Trạng thái: Đã chứng thực